DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

At­lan­ta Falcons er en af sa­e­so­nens po­si­ti­ve over­ra­skel­ser i NFL. Det skyl­des ik­ke mindst mak­ker­ska­bet mel­lem quar­ter­ba­ck Matt Ry­an og su­per­stjer­ne-re­cei­ver Julio Jo­nes. Duo­en har va­e­ret frem­ra­gen­de i år.

Falcons-re­cei­ve­ren har da og­så lagt sig i spid­sen af li­sten over de spil­le­re, der har gre­bet for flest yards i sa­e­so­nen. Lig­ger han fort­sat i front, når grund­spil­let er slut, be­ta­ler Nor­di­cBet pen­ge­ne 3,40 gan­ge igen.

»Julio Jo­nes be­sid­der en helt unik kom­bi­na­tion af spe­ed, fy­sik og ev­ne til at lø­be skar­pe ru­ter. Han har for la­engst etab­le­ret sig som en af liga­ens bed­ste re­cei­ve­re, men har haft ska­der. I år ser det he­le dog ud til at gå op i en hø­je­re en­hed, og vi har ham som re­la­tivt klar fa­vo­rit til at gri­be for flest yards. Kun Ben­gals’ A. J. Gre­en er en re­el trus­sel,« si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef, Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.