1,82

BT - - SPORTEN -

Stor­o­p­gør i Su­per­liga­en, der ik­ke li­ge­frem lig­ner en må­l­fest. Godt nok har FCK en me­get vig­tig kamp i midt­u­gen mod Lei­ce­ster, men li­ge den­ne kamp kan de ik­ke ta­ge let på og man må for­mode, at de kom­mer i ta­et på sta­er­ke­ste op­stil­ling. Gør de det, har de va­e­ret ek­stremt sta­er­ke til at luk­ke kam­pe­ne ned. De se­ne­ste par kam­pe i Her­ning imel­lem de to mand­ska­ber har da og­så va­e­ret ret så chan­ce­fat­ti­ge, og der­til kom­mer, at beg­ge hold egent­lig le­ver gan­ske fint med uaf­gjort. Der­for sy­nes od­dset in­ter­es­sant på mak­si­malt to scor­in­ger hér.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.