2 ,20

BT - - SPORTEN -

Det er to hold på vej i hver sin ret­ning, som mø­des her. West Ham star­te­de sa­e­so­nen for­fa­er­de­ligt, men er i klar bed­ring med to sej­re i tra­ek og se­ne­st en liga cup-sejr over Chel­sea. Dmi­tri Pay­et be­gyn­der så småt at fin­de stor­spil­let igen, men vig­tigst er det fak­tisk, at man ha­en­ger sam­men igen de­fen­sivt ef­ter må­le­ne ras­le­de ind tid­li­ge­re på sa­e­so­nen. Ever­ton der­i­mod er uden sejr i fi­re kam­pe i tra­ek, og selv om man hav­de bol­den me­get i Burn­ley, var ind­sat­sen som så­dan skuf­fen­de. Der­for er det sva­ert at skaf­fe til, at Ever­ton er ble­vet så kla­re fa­vo­rit­ter hér.

Od­ds er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.