2,30

BT - - SPORTEN -

Ef­ter en flot start på sa­e­so­nen, vir­ker Brønd­by til at va­e­re lø­bet tør for kra­ef­ter. Igen se­ne­st mod AGF le­ve­re­de man en skuf­fen­de ind­sats og skul­le bru­ge et må­l­mands­drop for at vin­de kam­pen og det var kun an­den sejr i de se­ne­ste seks kam­pe. AaB er in­de i en re­sul­tat­ma­es­sig dår­lig pe­ri­o­de, men hel­det har be­stemt ik­ke va­e­ret på nord­jy­der­nes si­de, hvil­ket man se­ne­st så mod FC Nord­s­ja­el­land, hvor det var let­te­re ab­surd, at de ik­ke vandt. Det bur­de i øv­rigt pas­se AaB fint at spil­le på om­stil­lin­ger hér, så alt an­det li­ge skal der va­e­re god va­er­di i et spil på dem.

Od­ds er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.