Mary hyl­de­de Mu­ra­ka­mi

BT - - NYHEDER -

PRISOVERRAEKKELSE Det er blandt an­det in­ter­na­tio­na­le for­fat­te­re som J.K. Rowling, Paulo Co­el­ho, Sal­man Rus­h­die og Isa­bel Al­len­de, der al­le er tid­li­ge­re mod­ta­ge­re af den sto­re fyn­s­ke pris. En pris og 500.000 kr. Prisover­ra­ek­kel­sen fandt sted i Oden­se, hvor Mu­ra­ka­mi bå­de be­søg­te bi­bli­o­te­ket, var på be­søg i H.C. An­der­sens barn­doms­hjem, hvor bron­ze­min­de­pla­den blev of­fent­lig­gjort, og til sidst på Oden­se Rå­d­hus, hvor kron­prin­ses­se Mary delt­og og over­rak­te lit­te­ra­tur­pri­sen.

For­u­den ae­ren modt­og Mu­ra­ka­mi en bron­zeskul­p­tur ud­ført af bil­led­hug­ger Sti­ne Ring Han­sen, en check på 500.000 kr. og diplo­met ’The Beauty of the Swan’.

Haruki Mu­ra­ka­mi har bl.a. skre­vet be­st­sel­ler­ne ’Trae­kop­fug­lens krø­ni­ke’, ’Norwe­gi­an Wood’ og ’Kaf­ka på stran­den’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.