FAKTA

BT - - NYHEDER -

For lavt stof­skif­te op­står hyp­pigst hos ae­l­dre og hyp­pi­ge­re hos kvin­der end hos ma­end. Så­le­des vil mindst 2 ud af 100 kvin­der over 60 år ha­ve for lavt stof­skif­te. For lavt stof­skif­te kan dog og­så op­tra­e­de hos yn­gre men­ne­sker og er i sja­eld­ne til­fa­el­de med­født. For lavt stof­skif­te på­vir­ker al­le or­ga­ner i krop­pen, så der kan op­stå symp­to­mer fra al­le or­gan­sy­ste­mer (hjer­ne, hjer­te, tarm­sy­ste­met, mus­k­ler osv.). Det er sja­el­dent, at den sam­me per­son har al­le de ty­pi­ske symp­to­mer: Tra­et­hed, kuldska­er­hed og ge­ner fra mus­k­ler/led. Ned­sat ap­pe­tit. Va­egtøg­ning. Va­e­ske­op­hob­ning (ødem). For­stop­pel­se. Tør og ru hud. Ha­es og dyb stem­me. Hå­ret bli­ver tyn­de­re. Lang­som puls. Per­so­ner med for lavt stof­skif­te kan des­u­den ha­ve en dår­lig hukom­mel­se, og hos ae­l­dre kan det va­e­re det ene­ste symp­tom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.