Pra­esi­dent hå­ber på freds­af­ta­le in­den jul

BT - - NYHEDER -

Co­lom­bi­as pra­esi­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos (bil­le­det) hå­ber på en ny freds­af­ta­le med op­rørs­grup­pen Farc in­den jul.

Det si­ger han i et in­ter­view, som den bri­ti­ske avis The Ob­ser­ver brag­te i går.

Yder­li­ge­re for­sin­kel­ser af en en­de­lig af­ta­le kan få he­le freds­pro­ces­sen til at ’eks­plo­de­re’, ad­va­rer pra­esi­den­ten.

I au­gust be­kendt­gjor­de den co­lom­bi­an­ske re­ge­ring og Farc, at par­ter­ne var ble­vet eni­ge om en freds­af­ta­le, der skul­le sa­et­te en stop­per for 50 års bor­ger­krig.

Ved en fol­ke­af­stem­ning af­vi­ste co­lom­bi­a­ner­ne dog freds­af­ta­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.