EU og Ca­na­da ind­går af­ta­le om fri­han­del

BT - - NYHEDER -

EU og Ca­na­da har på et top­mø­de i Bruxel­les un­der­skre­vet en om­stridt fri­han­del­s­af­ta­le, der har va­e­ret syv år un­der­vejs.

Den så­kald­te Ce­ta-af­ta­le fjer­ner over 99 pro­cent af han­dels­bar­ri­e­rer­ne mel­lem EU og Ca­na­da, som er en af ver­dens ti stør­ste øko­no­mi­er.

Til ste­de ved un­der­skri­vel­sen i går var bl.a. EUs pra­esi­dent Do­nald Tusk, Ca­na­das pre­mi­er­mi­ni­ster Justin Tr­u­deau og EU-Kom­mis­sio­nens for­mand Je­an-Clau­de Jun­ck­er, (bil­le­det her­over).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.