’Mista­enkt bom­be­mand sov i min lej­lig­hed’

BT - - NYHEDER -

ANHOLDT Østjyl­lands Po­li­ti ryk­ke­de søn­dag ud med fuld styr­ke, da en mista­en­ke­lig gen­stand blev fun­det i en ka­el­der på Pe­ter Fa­bers Vej.

Po­li­ti­et af­spa­er­re­de om­rå­det og evaku­e­re be­bo­er­ne i en ejen­dom. In­den da op­for­dre­de de folk til at hol­de sig va­ek fra vin­du­er­ne. En kampkla­edt po­li­ti­styr­ke skød tå­re­gas ind i en lej­lig­hed, som en 24-årig mand na­eg­te­de at for­la­de. Han blev anholdt og er mista­enkt for at ha­ve frem­stil­let en bom­be.

Lej­lig­he­den til­hø­rer Kri­sti­an Sil­vio Me­li­tic. Han hav­de ud­lånt sin lej­lig­hed, men ik­ke til den 24-åri­ge, og han var der­for no­get cho­ke­ret over nyhe­den.

»Den var ud­lånt til tred­je­part, så jeg ken­der slet ik­ke til, at han var der. I som­mer­sa­e­so­nen har jeg ko­lo­ni­ha­ve, og sa­e­so­nen slut­ter så i dag - med et brag må man si­ge,« si­ger Kri­sti­an Sil­vio Me­li­tic til BT, mens han er på vej til af­hø­ring hos po­li­ti­et. Rasende Gen­nem den se­ne­ste må­ned har det va­e­ret umu­ligt for Kri­sti­an Sil­vio Me­li­tic at få kon­takt til ved­kom­men­de, der lå­ner lej­lig­he­den.

»Jeg er rasende på de fuck­ho­ve­der. Jeg har ud­le­ve­ret nøg­ler til en, jeg sto­ler på, og så er der en an­den, der bor der, og det her sker,« si­ger Kri­sti­an Sil­vio Me­li­tic, der har få­et op­lyst, at den mista­enk­te bom­be­mand sov i hans lej­lig­hed ef­ter en by­tur.

Po­li­ti­et op­ly­ser, at man ef­ter at ha­ve gen­nem­søgt om­rå­det fandt en min­dre ma­eng­de spra­eng­stof i ka­el­de­ren. Det blev uska­de­lig­gjort af for­sva­rets bom­be­ryd­de­re. Ef­ter den dra­ma­ti­ske ransag­ning på Pe­ter Fa­bers Vej ransa­ge­de po­li­ti­et end­nu en bo­lig - den­ne gang i Aar­hus-for­sta­den Vi­by. De to adres­ser har iføl­ge po­li­ti­et for­bin­del­se til hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.