15-årig dreng stuk­ket med kniv i lå­ret

BT - - NYHEDER -

En kun 15-årig dreng blev søn­dag ef­ter­mid­dag stuk­ket i lå­ret med en kniv i Tår­n­by.

»Klok­ken 14.22 får vi en an­mel­del­se om, at der er no­get tu­mult med en flok dren­ge ude i Tår­n­by, og det vi­ser sig, at en 15-årig er ble­vet stuk­ket i bag­lå­ret,« forta­el­ler cen­tral vagt­le­der hos Kø­ben­havns Po­li­ti Hen­rik Stormer. Dren­gen er uden for livs­fa­re. Kø­ben­havns Po­li­ti har ik­ke fo­re­ta­get an­hol­del­ser end­nu.

»Vi skal nu kig­ge over­våg­nings­ma­te­ri­a­let igen­nem og ef­ter­for­ske,« forta­el­ler Hen­rik Stormer.

Dren­gen blev kørt til be­hand­ling på Ama­ger Ho­spi­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.