Nu er Ni­cky og­så mor­der

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

’Bed­rag II’ – af­snit 6 DR1-dra­ma **** **

iskold på­min­del­se om, hvor far­lig og hen­syns­løs Ni­ck­ys nye ’om­gangskreds’ (med hånd­lan­ger P i cen­trum) er. For­hen­va­e­ren­de kujon I sa­e­so­nens pri­ma­e­re plot ryk­ke­de bag­mand­spo­li­tiets to kvik­ke ho­ve­d­er, Alf og Mads (Tho­mas Hwan og Tho­mas Bo Lar­sen), ta­et­te­re på se­ri­ens al­ler­va­er­ste skurk, Knud Chri­sten­sen (Waa­ge San­dø), der sta­dig er man­den, der tra­ek­ker i samt­li­ge trå­de.

Som Hel­ge Lar­sen (Chri­sten­sens eks-kol­le­ga og der­for man­den med be­vi­ser­ne) spil­ler en frem­ra­gen­de Tom­my Ken­ter med samt­li­ge fø­lel­ser uden på tø­jet.

Han (Lar­sen) er helt for­stå­e­ligt knust over sit bar­ne­barn Ol­gas død, som han selv var med til at for­år­sa­ge. Og uden be­kym­ring for sin egen sik­ker­hed ka­ster den for­hen­va­e­ren­de kujon sig nu ho­ved­kulds ud i sit livs må­ske sid­ste ger­ning: At fa­el­de Knud Chri­sten­sen, der fra sin over­klas­se­tro­ne har for­år­sa­get så me­gen død og øde­la­eg­gel­se.

’Bed­rag II’ er sta­dig ik­ke helt på høj­de med se­ri­ens før­ste, pris­be­løn­ne­de sa­e­son. Men se­ri­ens ska­ber Jep­per Gjer­vig Gram har al­li­ge­vel skru­et en so­lid hi­sto­rie sam­men.

Per­son­ligt ér jeg lidt be­kym­ret for bå­de Ni­ck­ys og Bim­ses frem­tid. Og der­for sid­der jeg klar med bå­de co­la og po­pcorn, når DR1 på na­e­ste søn­dag bla­en­der op for sy­ven­de og fjer­de-sid­ste af­snit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.