Hér har I os t

BT - - SPORTEN -

på re­sul­ta­ter­ne. Jeg har haft fem kam­pe, hvor jeg ik­ke har le­ve­ret på det ni­veau, jeg har gjort i be­gyn­del­sen, men jeg sy­nes, det var et stort skridt til­ba­ge i den rig­ti­ge ret­ning mod AaB,« ly­der det fra Hjulsa­ger.

Ba­re for et halvt år si­den var Nør­gaard langt fra top­for­men un­der Tho­mas Frank, og nu er han en pro­fil un­der Zor­ni­ger.

»Jeg er i hvert fald ble­vet dy­re­re med ti­den. Det hav­de nok va­e­ret en lidt an­den kon­trakt, vi vil­le se på, hvis de hav­de snak­ket med mig i for­å­ret. Det går hur­tigt i fod­bold, og på et halvt år er me­get aen­dret. Jeg el­sker at va­e­re her, og det be­ty­der me­get for mig at va­e­re en pro­fil,« ly­der det fra Nør­gaard.

Men de skal ik­ke for­ven­te, at Zor­ni­ger fal­der i svi­me over de­res el­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.