Håb tr

Kevin Magnus­sen smed et el­lers loven­de løb va­ek med en dår­lig da­ek­stra­te­gi. Sam­ti­dig mel­des han i kon­takt med et nyt Formel 1-team

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

10 15 GODT OG SKIDT 25 Magnus­sen, at kon­kur­ren­ten, Jo­ly­on Pal­mer, kør­te et flot løb og slut­te­de som num­mer 14 – langt for­an sin dan­ske team­kol­le­ga.

Kevin Magnus­sens løb blev øde­lagt, da han un­der­vejs gik i pit og skif­te­de fra soft til me­di­um­da­ek fra 12. plad­sen.

Me­di­um­da­ek­ket vi­ste sig dog me­re end al­min­de­ligt hold­bart i Me­xi­co, og der­for røg dan­ske­ren ned bag kø­en af kø­re­re, som før ham hav­de skif­tet til det hår­de me­di­um­da­ek. Der­med skul­le in­gen af de for­an­kø­ren­de i pit me­re i lø­bet, og så var Kevin Magnus­sen pris-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.