Ke­de­lig ten­dens fort­sa­et­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fre­de­rik An­der­sen og Tor­on­to Map­le Le­afs tab­te nat­ten til i går 1-2 til Mon­tre­al Ca­na­di­ens, og har nu tabt seks af sa­e­so­nens før­ste ot­te kam­pe i NHL.

Hel­ler ik­ke Jan­nik Han­sen og Phi­lip Lar­sen fik lov til at jub­le over en sejr i NHL, men det gjor­de til gen­ga­eld Lars El­ler. Sam­men med Van­co­u­ver Ca­nucks tab­te Han­sen og Lar­sen med 2-5 på hjem­me­ba­ne til Was­hin­g­ton Ca­pi­tals med El­ler på isen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.