ZLATANS OG­SÅ

Han skul­le en­de­lig vi­se, at han hav­de det, der skul­le til for at kla­re sig i Pre­mi­er Le­ague. Det er end­nu ik­ke lyk­ke­des

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UNDERPRAESTERER Fra sta­tus som su­per­helt til skurk. Zla­tan Ibra­him­ovic’ start i Man­che­ster Uni­ted var na­e­sten for god til at va­e­re sand med fi­re mål i de tre før­ste kam­pe og sej­re på stri­be. Men si­den er bå­de hol­det og den sven­ske su­per­stjer­ne gå­et i stå, hvil­ket i ud­pra­e­get grad blev ud­stil­let i lør­da­gens nul­lert hjem­me mod Burn­ley.

Trods bun­ker af chan­cer – 37 skud på mål – for­må­e­de den el­lers no­to­ri­ske mål­slu­ger ik­ke at fin­de må­let. Nu ra­ser kri­tik­ken.

»Zla­tan Ibra­him­ovic mis­brug­te 347 chan­cer i dag,» lød det hån­ligt fra den tid­li­ge­re en­gel­ske lands­holds­an­gri­ber og nu­va­e­ren­de fod­bol­d­eks­pert, Gary Li­ne­ker, da han lør­dag af­ten slog sig løs på Twit­ter. Zla­tan kan si­ge, hvad han vil, men hans pra­e­sta­tio­ner er ik­ke go­de nok og le­ver ik­ke op til hans egen sel­vop­fat­tel­se

Trods mod­stan­de­re som Burn­ley, Sto­ke og Wat­ford har Zla­tan Ibra­him­ovic ik­ke sco­ret i si­ne se­ne­ste seks kam­pe for Man­che­ster Uni­ted, selv om han er hol­dets spids­an­gri­ber. Det er sven­ske­rens va­er­ste må­ltør­ke si­den de­cem­ber 2007, hvor han spil­le­de for ita­li­en­ske In­ter.

Det bør iføl­ge en­gel­ske iag­ta­ge­re få li­ge­le­des ud­ska­eld­te José Mourin­ho til at ta­ge kon­se­kven­sen og pla­ce­re su­per­stjer­nen der, hvor han al­le­re­de har pla­ce­ret Way­ne Roo­ney: På ba­en­ken. Nye kra­ef­ter »Nok en gang mis­brug­te han en ra­ek­ke enor­me chan­cer. Det ko­ster klub­ben po­int. Zla­tan må vra­ges,« ly­der den kla­re op­for­dring i den lo­ka­le avis Man­che­ster Eve­ning News, mens fod­boldskri­ben­ten Li­am Can­ning skri­ver på Twit­ter:

»Zla­tan kan si­ge, hvad han vil, men hans pra­e­sta­tio­ner er ik­ke go­de nok og le­ver ik­ke op til hans egen sel­vop­fat­tel­se. Han har pra­este­ret langt un­der det, han lo­ve­de. Det er på ti­de, at han ro­te­res.«

Eve­ning News ser ger­ne, at Uni­ted i ste­det for­sø­ger sig med un­ge Marcus Ras­h­ford som cen­tral an­gri­ber.

Om Zla­tan Ibra­him­ovic står for­an en pau­se er op til José Mourin­ho, der lør­dag blev smidt op på tri­bu­nen ef­ter brok mod dom­mer­tea­met og i det he­le ta­get vir­ker som en pres­set mand.

Den po­rtu­gi­si­ske ma­na­ger har dog gen­tag­ne gan­ge talt varmt om Zla­tan, men kan bli­ve tvun­get til at prø­ve no­get nyt for at få gang i sit holds målsco­re.

Na­e­ste op­ga­ve for Man­che­ster Uni­ted er tors­da­gens ude­kamp mod Fe­ner­ba­h­ce i Eu­ro­pa Le­ague ef­ter­fulgt af søn­dagskam­pen mod Swan­sea i Pre­mi­er Le­ague. ZLA­TAN IBRA­HIM­OVIC (10 KAM­PE): 57 skud, 4 mål DIEGO COSTA (10 KAM­PE): 31 skud, 8 mål THEO WALCOTT (NI KAM­PE): 31 skud, 5 mål ALEXIS SANCHEZ (10 KAM­PE): 30 skud, 6 mål SERGIO AGÜERO (SYV KAM­PE): 30 skud, 6 mål ROMELU LUKAKU (NI KAM­PE): 29 skud, 7 mål JERMAIN DEFOE (NI KAM­PE): 27 skud, 4 mål CHRI­STI­AN BENTEKE (OT­TE KAM­PE): 26 skud, 3 mål ODION IGHALO (OT­TE KAM­PE): 24 skud, 1 mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.