Vildt tilbud gi­ver sto­re bonus­ser

BT - - ANNONCE -

Spil­gi­gan­ten Ma­ria Ca­si­no har lan­ce­ret et vel­komst­til­bud til dan­ske spil­le­re, der ab­so­lut ik­ke er til at kim­se af. For at gi­ve et op­ti­malt og fuld­sta­en­dig gen­nem­sku­e­ligt tilbud, har spil­si­tet nem­lig valgt at de­le det op i tre for­skel­li­ge bonus­be­løb (200, 500 el­ler 1.000 kro­ner ek­stra), der af­ha­en­ger af, hvor stort før­ste ind­be­ta­ling er. Ud over den før­ste bonus, der kan bru­ges til et hvil­ket som helst af Ma­ria Ca­si­nos me­re end 200 for­skel­li­ge spil, er der fle­re for­de­le at hen­te ved vel­komst­til­bud­det. Hver må­ned får spil­ler­ne nem­lig free spins til spil­let ’Da­nish Flip’ – an­tal­let af spins af­ha­en­ger og­så af før­ste ind­be­ta­ling.

Der er fle­re dan­ske­re, der vinder sto­re pra­e­mi­er på Ma­ria Ca­si­no. For ek­sem­pel vandt en 49-årig mand fra Aar­hus for ny­lig 185.170 kro­ner på spil­let ’Ja­ck and the Be­an­stalk’.

Og som det ik­ke var nok, er der end­nu et punkt, hvor det dan­ske si­tes vel­komst­til­bud ad­skil­ler sig fra de fle­ste an­dre. Omsa­et­nings­kra­vet er nem­lig blot 20 gan­ge in­den for 60 da­ge, hvil­ket er i hvert fald 10 gan­ge min­dre end hos de fle­ste kon­kur­ren­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.