To pa­e­ne fa­vo­rit­ter til CL-tro­fa­e­et

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

Vi er nu halvvejs igen­nem grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague, og skal man tro book­ma­ker­ne, pe­ger de før­ste kam­pe i ret­ning af, at tro­fa­e­et en­ten skal pla­ce­res i Mün­chen el­ler Bar­ce­lo­na.

Bå­de hos book­ma­ker­ne og på spil­lebør­sen Bet­fair er de to hold nem­lig no­get for­an kon­kur­ren­ter­ne, med Bar­ce­lo­na li­ge nu som fa­vo­rit­ten i od­ds 4,30 mod 4,60 på Bay­ern Mün­chen.

Lidt over­ra­sken­de er Re­al Madrid lidt ef­ter de to hold od­ds­ma­es­sigt med om­kring syv gan­ge pen­ge­ne på dem, hvil­ket kan ha­en­ge sam­men med, at de var i pro­ble­mer bå­de mod Spor­ting og Dort­mund.

Får Cham­pions Le­ague i den­ne sa­e­son en an­den vin­der end de tre hold, tror book­ma­ker­ne mest på At­le­ti­co Madrid, Ju­ven­tus og Man­che­ster Ci­ty, som al­le er at fin­de i mel­lem 13 og 15 gan­ge pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.