So­ma­lisk mand fa­engs­let i sag om spra­eng­stof

BT - - NYHEDER -

En 24-årig so­ma­lisk mand er ved Ret­ten i Aar­hus ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger i en sag om fund af spra­eng­stof i det ve­st­li­ge Aar­hus.

Det op­ly­ser dom­mer Ti­ne Rud, ef­ter at grund­lovs­for­hø­ret er ble­vet af­holdt for dob­belt­luk­ke­de dø­re.

Den 24-åri­ge blev an­holdt søn­dag, ef­ter at po­li­ti­et fandt en min­dre ma­eng­de spra­eng­stof i en ka­el­der på Pe­ter Fa­bers Vej i det ve­st­li­ge Aar­hus.

Den so­ma­li­ske mand na­eg­te­de at kom­me ud af lej­lig­he­den fri­vil­ligt. Der­for skød po­li­ti­et tå­re­gas ind i lej­lig­he­den, hvor­ef­ter han over­gav sig til po­li­ti­et.

Østjyl­lands Po­li­ti har tid­li­ge­re op­lyst, at den 24-åri­ge er sig­tet for be­sid­del­se af spra­eng­stof. Men da grund­lovs­for­hø­ret gik i gang i går, mød­te an­kla­ger Ras­mus Gyl­den­lø­ve op med krav om dob­belt­luk­ke­de dø­re. Dom­me­ren imø­de­kom øn­sket, og der­for kun­ne pres­sen ik­ke over­va­e­re op­la­es­nin­gen af sig­tel­sen. Pres­sen fik dog op­lyst, at man­den er sig­tet for to for­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.