Agen­ter har for­hin­dret 12 an­greb på tre år

BT - - NYHEDER -

Bri­tisk po­li­ti har sam­men med den na­tio­na­le ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste for­hin­dret 12 plan­lag­te an­greb i Stor­bri­tan­ni­en si­den som­me­ren 2013.

Det si­ger le­de­ren af den na­tio­na­le ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, An­drew Par­ker.

»Den mest iøj­ne­fal­den­de trus­sel kom­mer i dag fra ter­r­or­grup­per og isa­er fra Is­la­misk Stat i Sy­ri­en og Irak,« si­ger Par­ker i en ud­ta­lel­se, of­fent­lig­gjort på ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten MI5’s hjem­mesi­de.

»Sam­men med Stor­bri­tan­ni­ens po­li­ti, uden­rigs­ef­ter­ret­ning­s­tjen­sten MI6 og sik­ker­hed­s­tje­ne­sten GCHQ har MI5 for­pur­ret 12 an­greb i Stor­bri­tan­ni­en si­den ju­ni 2013,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.