For­sker: Has­hsalg flyt­ter an­dre ste­der hen

BT - - NYHEDER -

Si­den chri­sti­a­nit­ter­ne i sep­tem­ber fjer­ne­de has­h­pus­her­nes salgs­bo­der, er sal­get af hash på Chri­sti­a­nia fal­det.

Det be­ty­der dog ik­ke, at der sa­el­ges min­dre hash over­ord­net set, si­ger Kim Møl­ler, lek­tor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet med en ph.d. i or­ga­ni­se­ret has­hhan­del.

- For­bru­get fal­der ik­ke, når ud­bud­det bli­ver be­gra­en­set i en pe­ri­o­de. Det flyt­ter blot an­dre ste­der hen. Det kan med­fø­re en min­dre pris­stig­ning.

Chri­sti­a­nit­ter­ne fjer­ne­de bo­der­ne, ef­ter at to ci­vi­le be­tjent blev skudt un­der en an­hol­del­se.

Si­den er has­hsal­get på Chri­sti­a­na fal­det til et ’hi­sto­risk lav­punkt’, si­ger Thor­kild Fog­de, po­li­ti­di­rek­tør ved Kø­ben­havns Po­li­ti, til Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.