16 SIDER DAN­MARKS SPORTSAVIS – LA­ES ME­RE PÅ bt.dk/sport SPORTEN

BT - - SPORTEN -

Han har ik­ke no­get be­hov for at forta­el­le, at han spil­le­de for­an så og så man­ge til­sku­e­re, og at han skri­ver au­to­gra­fer i fle­re ti­mer. Det skal vi hø­re an­dre ste­der fra. ’Det’ fint’, si­ger han ba­re Flem­m­ing Ras­mus­sen, far til Kas­per Dol­berg Kas­per Dol­berg er en målsco­rer. En klas­sisk målsco­rer. Han spil­ler på et af de bed­ste hold i Hol­land og sco­rer mål re­la­tivt re­gel­ma­es­sigt, og der­for er han ak­tu­el for det dan­ske lands­hold, selv­om han er ung. Men er du god nok, er du gam­mel nok Åge Ha­rei­de, land­stra­e­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.