UPS, STÅ­LE!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EF­TER DE­AD­LI­NE SÅ­DAN SKRUES SU­PER­LIGA­ENS KAMPPROGRAM SAM­MEN DBUs pro­gram­ud­valg fastsa­et­ter, hvem der skal mø­de hvem for hver run­de i Su­per­liga­ens grund­spil. Ret­tig­heds­ha­ver­ne for­de­ler her­ef­ter kam­pe­ne imel­lem sig – med in­put fra klub­ber­ne via Di­vi­sions­for­e­nin­gen. MTG HAR 1., 3., 4. OG 6. VALGENE DISCOVERY HAR 2., OG 5. VALGENE 7. VAL­GET DE­LES DE OM Da FCKs kampprogram i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let lå fast, mød­tes Di­vi­sions­for­e­nin­gen og ret­tig­heds­ha­ver­ne 26. au­gust for at fast­la­eg­ge et kampprogram for re­sten af ef­ter­års­sa­e­so­nen. For­in­den gav Di­vi­sions­for­e­nin­gen klub­ber­ne be­sked, så de kun­ne nå at ind­gi­ve spe­ci­fik­ke øn­sker til kamp­pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.