’Er man god nok, er man gam­mel nok’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEBUTANT for­kla­rer Ha­rei­de om ud­ta­gel­sen af Dol­berg. Si­sto vra­get Ud­ta­gel­sen af Dol­berg be­ty­der, at Cel­ta Vi­go-spil­le­ren Pio­ne Si­sto gli­der ned på U21-lands­hol­det.

»Det bli­ver en lidt an­den kamp mod Ka­sak­h­stan end mod Mon­te­ne­gro. Vi har brug for lidt an­dre ty­per. Vi har valgt at byt­te Dol­berg for Si­sto. Si­sto er en spil­ler, der kan ska­be to­mod-én-si­tu­a­tio­ner på kan­ten, han har hur­ti­ge fød­der og man­ge ind­la­eg, men jeg tror, vi har brug for stør­re skarp­hed i bok­sen. Der­for er Dol­berg med,« si­ger Ha­rei­de.

Nord­man­den er ik­ke ban­ge for at ka­ste den un­ge an­gri­ber i kamp al­le­re­de i ska­eb­ne­op­gø­ret mod Ka­sa­hk­stan i ste­det for at ven­te til ven­skabs­kam­pen mod Tjek­ki­et fi­re da­ge se­ne­re.

»Dol­berg er ak­tu­el i beg­ge kam­pe. Vi må se, hvor­dan han ser ud til tra­e­ning. Han har egen­ska­ber­ne til det. Men vil man la­eg­ge an­sva­ret på en 19-årigs skul­dre el­ler la­de ham snu­se lidt til det? Det bli­ver en vur­de­ring. Vi vil ger­ne se ham an og la­de ham bli­ve en del af mil­jø­et. Han er en del af Dan­marks fod­bold­frem­tid. Kan vi få de un­ge dren­ge tid­ligt ind, er det po­si­tivt, men sam­ti­dig er der og­så en klar er­ken­del­se af, at man skal ha­ve mas­ser af er­fa­ring for at spil­le på lands­hol­det,« ly­der det fra Ha­rei­de om si­ne over­vej­el­ser.

Dol­berg har sco­ret fem mål i 10 kam­pe for Ajax i den hol­land­ske AEres­di­vi­sion samt to mål i de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger. Top­sco­rer­li­sten i Hol­land top­pes af en an­den dan­sker. Ni­co­lai Jørgensen står no­te­ret for ot­te tra­ef­fe­re. Ha­rei­des trup MÅLMAEND: Kas­per Sch­mei­chel, Lei­ce­ster, Fre­de­rik Røn­now, Brønd­by, Jonas Lös­sl, Mainz. FORSVAR: An­dreas Bjel­land, Brent­ford, Da­ni­el Wass, Cel­ta Vi­go, Erik Svi­at­chen­ko, Cel­tic, Jan­nik Vester­gaard, Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, Mat­hi­as Zanka Jørgensen, FC Kø­ben­havn, Pe­ter An­ker­sen, FC Kø­ben­havn, Riza Dur­mi­si, Re­al Be­tis, Simon Kja­er, Fe­ner­ba­h­ce. MIDTBANE: Chri­sti­an Erik­sen, Tot­ten­ham, Jens Stry­ger Lar­sen, Au­stria Wi­en, Las­se Schö­ne, Ajax, Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg, Sout­hamp­ton, Thomas Dela­ney, FC Kø­ben­havn, Wil­li­am Kvist, FC Kø­ben­havn. AN­GREB: An­dreas Cor­ne­li­us, FC Kø­ben­havn, Kas­per Dol­berg, Ajax, Mar­tin Brait­hwai­te, Toulou­se, Ni­co­lai Jørgensen, Feyenoord, Vik­tor Fi­s­cher, Mid­dles­brough, Yus­suf Yu­rary Poulsen, RB Leipzig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.