Di­rek­tør stop­per i Lyng­by

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Su­per­liga­klub­ben Lyng­by Bold­klub skal ha­ve ny di­rek­tør. I går med­del­te klub­ben på sin hjem­mesi­de, at sel­ska­bet har af­slut­tet sam­ar­bej­det med ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Den­nis Poulsen. Op­ha­e­vel­sen af sam­ar­bej­det sker i fuld for­stå­el­se mel­lem par­ter­ne, for­kla­rer klub­ben. Den­nis Poulsen har i de se­ne­ste to må­ne­der va­e­ret fra­va­e­ren­de grun­det syg­dom, men selv om han nu er på høj­kant igen, er par­ter­ne kom­met frem til løs­nin­gen om at skil­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.