DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De dan­ske sports­bet­te­re har en mu­lig­hed min­dre at spil­le hos.

Så­le­des har book­ma­ke­ren Par­tyBets valgt at luk­ke og sluk­ke i Dan­mark - det var el­lers med de sam­me od­ds som book­ma­ker­gi­gan­ten Bwin og der­for en ret ef­ter­trag­tet book­ma­ker blandt dan­sker­ne.

Nu må man i ste­det for spej­de langt ef­ter Bwins od­ds på dan­ske bred­degra­der, mens det for øv­ri­ge kun­der fort­sat er mu­ligt at spil­le od­ds hos Par­tyPo­ker – dog un­der nav­net Par­tyPo­kerSports, men sta­dig med de sam­me od­ds som Bwin.

Hvis man har pen­ge stå­en­de hos Par­tyBets, be­hø­ver man ik­ke fryg­te for sit in­de­stå­en­de. Kon­cer­nen fort­sa­et­ter nem­lig i Dan­mark med po­ker- og ca­si­no­spil­le­ne, hvor­for man sta­dig vil ha­ve ad­gang til sin kon­to og der­fra re­la­tivt sim­pelt kan fo­re­ta­ge en ud­be­ta­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.