2 , 0 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi er ude i en va­ri­ant her, hvor vi spil­ler på At­le­ti­co­sejr på en­ten 1-0, 2-0, 2-1 el­ler 3-0. For­kla­rin­gen er den, at At­le­ti­co er ek­stremt sta­er­ke de­fen­sivt, og selv om de er ble­vet bed­re til rol­len som klar fa­vo­rit, er man sta­dig bedst til at spil­le på om­stil­lin­ger. Man har ove­ni en vig­tig kamp ude mod So­cie­dad al­le­re­de lør­dag, og der­for vil­le det lig­ne et Die­go Si­meo­ne-mand­skab dår­ligt at bru­ge unø­di­ge kra­ef­ter i en kamp som den­ne. For Ro­stov ga­el­der det om at be­gra­en­se ska­der­ne, og de gav fak­tisk At­le­ti­co en gan­ske fin kamp i det om­vend­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.