1,84

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Na­po­li har haft pro­ble­mer, si­den pol­ske Ar­ka­di­usz Mi­lik blev ska­det, og kan og­så sag­tens få det i det­te op­gør. Besik­tas vandt som be­kendt den om­vend­te kamp i Na­po­li, og er nor­malt me­get sta­er­ke hjem­me. Ud­over ba­ck­en Ca­ner Er­kin skul­le man kun­ne kom­me i sta­er­ke­ste op­stil­ling, og bør der­for kun­ne dril­le Na­po­li. Si­den Mi­lik-ska­den har Na­po­li fak­tisk ik­ke le­ve­ret en rig­tig god kamp end­nu - man har tabt før­na­evn­te kamp mod Besik­tas samt mod Ro­ma og Ju­ven­tus, og kne­bent slå­et Cro­to­ne og Em­po­li. Ove­ni le­ver Na­po­li gan­ske fint med uaf­gjort.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.