3,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ar­se­nal vandt godt nok med ten­ni­scif­re i den om­vend­te kamp, men der­for lig­ner det her nu sta­dig en smal ude­sejr. Lu­dog­o­rets er mar­kant bed­re hjem­me og tab­te for ek­sem­pel blot med et en­kelt mål hjem­me til Re­al Madrid for et par år si­den. I op­gø­ret mod PSG var man glim­ren­de med og bra­en­der straf­fes­park ved 1-2, hvil­ket vid­ner om, at det ik­ke bli­ver let for Ar­se­nal. Der­til kom­mer, at ga­ester­ne skal spil­le en me­get vig­tig kamp søn­dag mod ae­r­ke­ri­va­ler­ne Tot­ten­ham, hvor­for man na­ep­pe bru­ger unø­di­ge kra­ef­ter her. Spil på en smal Ar­se­nal-sejr.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.