’’ ’’

BT - - DEBAT -

LØK­KES PLAN

Jeg hå­ber, at jeg lan­der en af­ta­le. Men gør jeg det ik­ke, så må jeg ta­ge en valg­kamp Det er sim­pelt­hen årets stør­ste ma­ve­pla­sker. Om han no­gen­sin­de får sam­let den plan op igen, er uvist At ud­sky­de va­e­sent­li­ge po­li­ti­ske til­tag er ble­vet en til­ba­ge­ven­den­de ar­bejds­me­to­de i Løk­ke­r­e­ge­rin­gens kor­te liv. Det er ik­ke stats­mi­ni­ste­ren, men ti­den – og an­dre po­li­ti­ke­re – der har sty­rin­gen

Po­li­tisk kom­men­ta­tor i Ek­stra Bla­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.