Ma­ri­ne Le Pen un­der­sø­ges for EU-fusk

BT - - NYHEDER -

EU-MIDLER EUs an­tisvin­de­len­hed (Olaf) har ik­ke kun travlt med at gran­ske DFs brug af eu­ro­pa­ei­ske skat­te­kro­ner. Og­så le­de­ren af det EU-kri­ti­ske fran­ske par­ti Front Na­tio­nal er un­der lup. Ma­ri­ne Le Pen vil bli­ve mødt med et krav om til­ba­ge­be­ta­ling af 339.000 eu­ro, som to af hen­des rå­d­gi­ve­re har mod­ta­get. Det er­fa­re­de det fran­ske ma­ga­sin Ma­ri­an­ne man­dag. Det fran­ske nyheds­bu­reau AFP har få­et be­kra­ef­tet hi­sto­ri­en hos ano­ny­me kil­der i EU-Par­la­men­tet.

Rå­d­gi­ver­ne Cat­he­ri­ne Gri­set og Thier­ry Lé­gi­er er ble­vet be­talt af EU-bor­ger­nes skat­te­kro­ner til par­tiop­ga­ver, ly­der det iføl­ge Ma­ri­an­ne. Og det er i strid med reg­ler­ne. Sa­gen har lig­he­der med den, som i øje­blik­ket be­hand­les af Olaf vedr. DFs brug af EU-midler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.