Mand nar­re­de pi­ger til at po­se­re nøg­ne

BT - - NYHEDER -

En 27-årig mand er ved Ret­ten i Esbjerg ble­vet idømt et år og tre må­ne­ders fa­engsel for at lok­ke un­ge pi­ger til at po­se­re nøg­ne. Han er dømt for en ra­ek­ke grove for­hold ved­rø­ren­de blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se og ulov­lig tvang. Det op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Man­den ud­gav sig for at va­e­re mo­del­fo­to­graf for at få de un­ge pi­ger til at smi­de tø­jet. På den må­de fik han dem til at ud­fyl­de ske­ma­er med per­son­li­ge op­lys­nin­ger og til at po­se­re nøg­ne for­an webka­me­ra, hvor fle­re blot­te­de de­res køns­de­le. Man­den er og­så dømt for i fle­re til­fa­el­de at ha­ve op­ta­get pi­ger­ne uden de­res vi­den.

Des­u­den er han dømt for en ra­ek­ke for­hold om be­sid­del­se og ud­bre­del­se af bør­ne­por­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le.

Sa­gen går til­ba­ge til 2014, hvor po­li­ti­et ransa­ge­de man­dens com­pu­ter.

Den 27-åri­ge har nu de na­e­ste fem år for­bud mod at kon­tak­te børn un­der 18 år på in­ter­net­tet, som han ik­ke ken­der.

Den døm­te mand har ud­bedt sig be­ta­enk­nings­tid i for­hold til, om han vil an­ke dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.