Der­for skal vi ik­ke fryg­te jord­s­ka­elv i Danmark

BT - - NYHEDER -

LIS­SA­BON ISLAND MADRID JORD­S­KA­ELV LONDON PA­RIS BRÜSSEL ROM CASTELLUCCIO I Danmark har vi og­så jord­s­ka­elv, men vi skal dog ik­ke fryg­te rystel­ser som dem, der den se­ne­ste tid har lagt de­le af Ita­li­en i ru­i­ner og dra­ebt me­re end 300 men­ne­sker.

Når mid­del­havs­om­rå­det er sa­er­ligt ud­sat for jord­s­ka­elv, er det for­di, om­rå­det be­fin­der sig i en zo­ne, hvor to sto­re kon­ti­nen­tal­pla­der mø­der hin­an­den. Danmark der­i­mod, og det me­ste af Eu­ro­pa og Asi­en, be­fin­der sig trygt på den eu­ra­si­ske pla­de, mens Afri­ka og den syd­li­ge del af Mid­del­ha­vet be­fin­der sig på den afri­kan­ske pla­de. SKOPJE ATHEN ISTAN­BUL

Pla­der­ne vil ger­ne be­va­e­ge sig ind mod hin­an­den. Og det kan alt­så ud­lø­se jord­s­ka­elv, når pla­der­ne forskub­ber sig i for­hold til hin­an­den i randzo­nen. Mens Danmark be­fin­der sig mile­vidt fra randzo­nen, lig­ger Ita­li­en gan­ske ta­et på zo­nen, der bug­ter sig op gen­nem lan­det over Bal­kan til Gra­e­ken­land.

Sidst der fandt et mål- og ma­er­k­bart jord­s­ka­elv sted i Danmark, var i au­gust 2012, hvor der blev må­lt 4,4 på ri­ch­ter­ska­la­en i ha­vet mel­lem Danmark og Sve­ri­ge. ANKARA NICOSIA

Lav ri­si­ko Mid­del Høj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.