Pa­la­esti­nen­ser skrev støt­te­er­kla­e­ring til IS ef­ter over­fald

BT - - NYHEDER -

PÅSTÅET HAEVN En pa­la­esti­nen­sisk mand skrev sed­ler, der in­de­holdt støt­te til Is­la­misk Stat, ef­ter at han hav­de stuk­ket en po­li­ti­as­si­stent fle­re gan­ge med kniv. Ved Ret­ten i Hil­le­rød blev han i går kendt skyl­dig i drabs­for­søg på po­li­ti­man­den i Cen­ter Sand­holm.

Ret­ten lag­de va­egt på, at of­fe­ret blev over­fal­det, mens han var ube­va­eb­net, samt at den 26-åri­ge råb­te »Die you swi­ne«, mens han stak.

Ret­ten frem­ha­e­ver des­u­den, at den 26-åri­ge skrev en form for te­sta­men­te, hvori han på­stod, at han med an­gre­bet »ha­ev­ne­de« Ve­stens krig mod Is­la­misk Stat. Brød ind hos for­sva­ret »I dag be­ta­ler I for nog­le af je­res for­ban­de­de ger­nin­ger og je­res krig mod Den Is­la­mi­ske Stat i Irak og Sy­ri­en, og det kom­men­de er gen­nem­ta­enkt og hår­de­re,« skrev han på to sed­ler på sit va­e­rel­se i Udrej­se­cen­ter Sja­els­mark. In­den for det sam­me døgn i sep­tem­ber sid­ste år brød den 26-åri­ge og­så ind i For­sva­rets lo­ka­ler i Cen­ter Sand­holm. Her lag­de han end­nu en sed­del hvori han skrev:

»En en­som ulv kom­mer fra Den Is­la­mi­ske Stat. Her er jeg in­de for an­den gang i hjer­tet af je­res mi­li­ta­e­re af­de­ling, og det na­e­ste (vil va­e­re, red.) pluk­ning af ho­ve­d­er.«

Drabs­for­sø­get på den den­gang 56-åri­ge po­li­ti­as­si­stent ske­te 29. sep­tem­ber sid­ste år. Her var den til­tal­te i gang med at be­gå et ind­brud.

Se­ni­o­r­ankla­ger Ben­te Sch­na­ck kra­e­ver man­den idømt fa­engsel i ot­te år og ud­vist af Danmark. Hun ser det som en ska­er­pel­se, at den til­tal­te an­greb be­tjen­ten ud af det blå.

»Det er og­så en ska­er­pen­de om­sta­en­dig­hed, at drabs­for­sø­get fo­re­gik i Is­la­misk Stats navn, si­ger an­kla­ge­ren og hen­vi­ser til, at straf­fen bør va­e­re høj, da man­den har be­gå­et fle­re lo­vover­tra­e­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.