FN: Al­le kan bli­ve krigs­for­bry­de­re

BT - - NYHEDER -

KRIG I SY­RI­EN Bå­de sy­ri­ske op­rø­re­re og de styrker, der er loy­a­le over for den sy­ri­ske pra­esi­dent, Bas­har al-As­sad, be­går mu­lig­vis krigs­for­bry­del­ser med de­res an­greb i Alep­po i Sy­ri­en i om­rå­der med ci­vi­le. Så­dan ly­der ud­mel­din­gen fra Ravi­na Sham­dasa­ni, der er FN-talskvin­de for men­ne­ske­ret­tig­he­der.

I sid­ste uge ind­led­te op­rø­rer­ne en ny of­fen­siv mod den ve­st­li­ge del af Alep­po, der er be­sat af re­ge­rin­gen.

For me­re end en må­ned si­den be­gynd­te re­ge­rin­gens styrker at ge­nero­bre om­rå­der af det øst­li­ge Alep­po, som op­rø­rer­ne hav­de be­sat.

»Al­le par­ter­ne i Alep­po er skyld i an­greb, der med­fø­rer et stort an­tal ci­vi­le of­re og ska­ber en ut­ryg at­mos­fa­e­re af ter­ror for dem, der bli­ver bo­en­de i by­en,« si­ger Sham­dasa­ni. Ci­vi­le fan­get i Alep­po Iføl­ge FN er der om­kring 250.000 til 270.000 ci­vi­le og 8.000 op­rø­re­re, som er fan­get i den øst­li­ge del af Alep­po.

I lø­bet af we­e­ken­den har FN do­ku­men­te­ret me­re end 30 dø­de ci­vi­le, hvor 10 af dem var børn. Helt uac­cep­ta­belt Der­u­d­over har gra­na­ter, ra­ket­ter og an­dre eks­plo­si­ve gen­stan­de for­voldt ska­der på den ve­st­li­ge del af by­en, op­ly­ser talskvin­den.

»Det er helt uac­cep­ta­belt og mu­lig­vis en krigs­for­bry­del­se, når man bru­ger jord­na­e­re mis­si­ler og be­va­eb­ne­de kø­re­tø­jer fyldt med spra­eng­stof­fer i et om­rå­de med en mil­li­on ci­vi­le ind­byg­ge­re,« si­ger Ravi­na Sham­dasa­ni. Al­le par­ter­ne i Alep­po er skyld i an­greb, der med­fø­rer et stort an­tal ci­vi­le of­re og ska­ber en ut­ryg at­mos­fa­e­re af ter­ror

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.