Mr. Sus­pen­se og

BT - - KULTUR -

BEGAER Al­fred Hit­chco­ck var sus­pen­se­fil­mens me­ster, kendt for si­ne gruop­va­ek­ken­de mester­va­er­ker som gy­ser­fil­men ’Psy­ko’, der den dag i dag stadig kry­ber sig ind un­der hu­den på én. Den bri­ti­ske in­struk­tør, der star­te­de kar­ri­e­re i Stor­bri­tan­ni­en men i 1939 slog sig ned i Hol­lywood, var tek­nisk over­le­gen og in­vol­ve­re­de sit pu­bli­kum på en hidtil uset må­de. Men han var og­så kendt for en me­get di­sci­pli­ne­ret og kom­pro­mis­løs in­struk­tørstil, og to­nen var til ti­der di­rek­te grov over for sku­e­spil­ler­ne. Me­get do­mi­ne­ren­de Til den sven­ske sku­e­spil­ler In­grid Berg­man, som ved en lej­lig­hed men­te, at hen­des rol­le skul­le fø­les rig­tig, sag­de han, at »hvis du ik­ke kan gø­re på min må­de – så lad som om!« Der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.