Hogwarts er tru­et

BT - - TV - 07:35 09:30 13:35 16:30 17:55 20:10 22:00 15:15 18:25 11:40 00:30

EVENTYRFILM Un­ge Har­ry har ta­get hul på an­det år på den gam­le trold­mands­sko­le Hogwarts. I det nye sko­le­år bli­ver Har­ry samt hans ven­ner, Ron Weas­ley og Her­mio­ne Gran­ger, gen­for­e­net med den sta­te­li­ge rek­tor Al­bus Dum­b­ledo­re, vi­ce­rek­tor Mi­ner­va McGo­na­gall, pro­fes­sor Sna­pe samt ka­em­pen Ha­grid. Men der er og­så kom­met en ny la­e­rer på sko­len, den selvg­la­de Glit­te­rik Smør­hår, hvis trold­mand­sev­ner er så tvivls­om­me, at han na­ep­pe er eg­net som un­der­vi­ser på sko­len. Det va­rer selv­føl­ge­lig ik­ke la­en­ge før Har­ry og ven­ner­ne op­da­ger, at der er no­get galt på Hogwarts. Ele­ver bli­ver for­vand­let til sten­sta­tu­er, trus­ler bli­ver skre­vet med blod på va­eg­ge­ne og et død­brin­gen­de mon­ster er løs! No­gen har åb­net det gå­de­ful­de Hem­me­lig­he­der­nes kam­mer og har der­ved slup­pet et skra­ekind­j­a­gen­de mon­ster fri. Har­ry, Ron og Her­mio­ne be­gi­ver sig ud for at fin­de kam­me­ret og dra­e­be mon­stret, mens der går ryg­ter på sko­len om, at Hem­me­lig­he­der­nes kam­mer er ble­vet åb­net af en arv­ta­ger til Sa­la­zar Slyt­he­rin – en af Hogwarts grund­la­eg­ge­re – for at sen­de en ad­var­sel til Med­vir­ken­de: In­struk­tion: uva­er­di­ge trold­mand­se­le­ver. Mi­stan­ken ret­ter sig mod den ar­ro­gan­te elev Dra­co Mal­foy, men Har­ry frygter at hans ar­vefjen­de Vol­de­mort står bag de skra­em­men­de

(G) The Imi­ta­tion Ga­me. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014

(G) Så­le­des og­så på jor­den. Svensk dra­ma fra 2014 (G) Tra­cks. Au­stralsk dra­ma fra 2013

Till det som är va­ck­ert. Svensk dra­ma fra 2010 Las­seMa­jas de­tek­tiv­bu­reau – Stel­la No­stra. Svensk fa­mi­lie­film fra 2015 (G) Bad Words. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 2013

Clo­se Up. (G) Pa­per Towns. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015 (G) Kvin­den i guld. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015

(G) Spio­ner­nes bro. Ame­ri­kansk thril­ler fra 2015 Nat­tv

Har­ry Pot­ter-se­ri­en, der be­står af ot­te film, er hi­sto­ri­ens mest ind­brin­gen­de film­se­rie. I alt har de ot­te film ind­tjent knap 53 mil­li­ar­der kro­ner. Det er me­re end hvad det ko­ster at byg­ge to Sto­re­ba­elts­bro­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.