Odense Hånd­bold hen­ter lands­holds­an­fø­rer i FCM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NYE UDFORDRINGER An­fø­re­ren for Dan­marks kvin­de­hånd­bold­lands­hold, Sti­ne Jør­gen­sen, fort­sa­et­ter kar­ri­e­ren i Odense Hånd­bold fra na­e­ste sa­e­son. Jør­gen­sen har skre­vet un­der på en tre­årig kon­trakt, skri­ver den fyn­s­ke klub i en pres­se­med­del­el­se i går.

Ven­stre­ba­ck­en har i de se­ne­ste tre år op­t­rå­dt for FCM, men man­dag med­del­te hun via klub­ben, at hun ag­te­de at sø­ge nye udfordringer fra den kom­men­de sa­e­son.

Det bli­ver alt­så hos am­bi­tiø­se Odense. Det va­ek­ker gla­e­de hos ch­eftra­e­ner Jan Pyt­li­ck.

»Sti­ne er en fan­ta­stik per­son­lig­hed, som jeg har et ind­gå­en­de kend­skab til fra min tid som land­stra­e­ner. Vi har be­vidst søgt ef­ter en ru­ti­ne­ret lang­skyt­te, som og­så er tovejs­spil­ler. Jeg be­trag­ter Sti­ne som vel nok Dan­marks bed­ste spil­ler li­ge nu,« si­ger Pyt­li­ck i pres­se­med­del­el­sen.

Odense har op til den­ne sa­e­son for­sta­er­ket sig med pro­fi­ler som bra­si­li­an­ske Jes­si­ca Qu­in­ti­no, må­l­vog­ter­ta­len­tet Alt­hea Re­in­hardt og Oks­a­na Ki­se­le­va fra Ro­stov Don. År­sa­gen til val­get Ak­tu­elt ra­ek­ker det til en tred­je­plads i Pri­mo Tours Li­ga­en. Net­op klub­bens hand­le­kraft har med­vir­ket til Jør­gen­sens klubvalg.

»Jeg ken­der jo Jan rig­tig godt og har na­tur­lig­vis fulgt Oden­ses ud­vik­ling i la­en­ge­re tid og op­le­ver, at klub­ben sa­et­ter hand­ling bag si­ne am­bi­tiø­se pla­ner,« ly­der det fra Sti­ne Jør­gen­sen.

Hun har i de se­ne­ste tre sa­e­so­ner bi­dra­get til to DM-tit­ler og to po­kal­tit­ler, der er hav­net i FCM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.