1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Spa­en­din­gen er stor i grup­pe E, men her bør Mo­na­co ta­ge et stort skridt i ret­ning af na­e­ste run­de. De har va­e­ret me­get sta­er­ke hjem­me i den­ne sa­e­son, hvor kun Gu­in­gamp og Le­ver­ku­sen er kom­met fra Sta­de Lou­is II med po­int, mens Mo­na­co har vun­det de seks an­dre kam­pe - blandt an­det over sta­er­ke hold som PSG og Vil­lar­re­al. Her ga­el­der det så CSKA Moskva, der er dår­ligt kø­ren­de i den hjem­li­ge li­ge, og oveni er ramt til det­te op­gør. Beg­ge målsco­re­re fra Le­ver­ku­sen-kam­pen er nem­lig uden­for af den ene el­ler an­den grund, så den­ne kamp bør Mo­na­co vin­de.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.