2 ,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kun­ne godt lig­ne en låst af­fa­e­re de før­ste 45 mi­nut­ter i Par­ken. Lei­ce­ster kom­mer til Danmark med det ud­gangs­punkt, at uaf­gjort er et fint re­sul­tat, og der­for vil man for­ment­lig se dem stå dybt og spil­le med me­get lav ri­si­ko. FC Kø­ben­havn har fak­tisk end­nu ik­ke sco­ret i før­ste halv­leg i årets Cham­pions Le­ague end­nu og ud­gangs­punk­tet her må trods alt og­så va­e­re, at Lei­ce­ster ik­ke sco­rer me­re end man selv ho­ved­løst går op og jag­ter en scor­ing fra start. Der­for gi­ver det god me­ning at spil­le på, at op­gø­ret her er uaf­gjort ef­ter de før­ste 45 mi­nut­ter.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.