3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter sej­ren i Lis­sa­bon, har Dort­mund nu go­de kort på hån­den i grup­pen, men det­te op­gør kan godt bli­ve sva­e­re­re end som så. Dort­mund har nem­lig ramt en form­kri­se blandt an­det som ud­slag af man­ge ska­der, og hér er Marco Reus og Sven Ben­der stadig ude, mens fle­re an­dre spil­le­re li­ge er kom­met til­ba­ge fra ska­de og der­for er et styk­ke fra top­for­men. Spor­ting vi­ste ude mod Re­al Madrid, at de er i stand til at spil­le selv på de sva­e­re­ste ude­ba­ner, og selv om de mang­ler vig­ti­ge Adri­en Silva, bør de stadig va­e­re en frisk chan­ce va­erd i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.