DEJLIGT MED STO­RE FORVENTNINGER

FCK-kap­ta­jn før CL-brag

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Vi hav­de en god for­nem­mel­se ef­ter kam­pen mod Lei­ce­ster, men vi må va­e­re ae­r­li­ge og si­ge, at vi spil­ler mod de en­gel­ske me­stre. Hvis vi skul­le va­e­re dem over­leg­ne, vil­le det va­e­re un­der­ligt, men vi har da en for­nem­mel­se af, at vi kan få et re­sul­tat Tho­mas Dela­ney

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.