Agüero vs. Mes­si

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Ser­gio Agüero var en evig stres­sfak­tor for Bar­ce­lo­na-for­sva­ret og var uden sam­men­lig­ning va­er­ter­nes mest boldsik­re spil­ler. Ar­gen­ti­ne­ren var ind­blan­det i al­le Ci­tys scor­in­ger. Lag­de sig of­te med stor suc­ces ud om­kring ga­ester­nes Lucas Dig­ne, der ik­ke hav­de den mest hel­di­ge af­ten. Kry­dre­de ind­sat­sen med en enorm ind­sats i pres­spil­let.

Agüeros na­e­re ven og va­e­rel­ses­kam­me­rat på det ar­gen­tin­ske lands­hold, Lio­nel Mes­si, skul­le li­ge spil­le sig varm, men ud­vik­le­de sig til før­ste halv­legs do­mi­ne­ren­de skik­kel­se. Sat­te selv kon­traan­gre­bet, der før­te til hans 1-0-scor­ing, i gang. Tog her­ef­ter takt­stok­ken og kre­e­re­de fle­re chan­cer til si­ne hold­kam­me­ra­ter. Mes­si faldt dog helt ud af kam­pen i he­le an­den halv­leg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.