Gu­ar­di­o­la vs. En­rique

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Pep så helt rig­tigt med et me­get højt og sa­er­de­les ag­gres­sivt pres fra kam­pens be­gyn­del­se, og Ci­ty fik held til at stres­se Bar­ce­lo­na-spil­ler­ne, der la­ve­de uhørt man­ge tek­ni­ske fejl. Men Ci­ty hav­de i før­ste halv­leg enor­me pro­ble­mer med at hol­de fast i bol­den og skul­le jag­te kon­stant, og det ko­ste­de kra­ef­ter. Gu­ar­di­o­la skif­te­de klogt til en 4-4-2-lig­nen­de for­ma­tion i an­den halv­leg, hvil­ket tip­pe­de op­gø­ret til Ci­tys for­del.

Bu­si­ness as usu­al for Lu­is En­rique. Det var Bar­ce­lo­na, som man ken­der dem. Ag­gres­sivt i gen­pres­set og in­gen kom­pro­mis­ser i op­spil­let – hel­ler ik­ke mod et me­get højt pres­sen­de hjem­me­hold. Det gik i før­ste halv­leg, men man sav­ne­de i den grad en plan B, da Bar­ce­lo­na kom i pro­ble­mer i an­den halv­leg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.