Ca­bal­lero vs. ter Ste­gen

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Wil­ly Ca­bal­lero vi­ka­ri­e­re­de i må­let for den ka­ran­ta­e­ne­ram­te og sa­er­de­les ud­ska­eld­te Clau­dio Bra­vo, der har få­et en sva­er start på li­vet i Eng­land. Og den ro, som bun­d­ru­ti­ne­re­de Ca­bal­lero bi­dra­ger med, kla­e­der Ci­ty-mand­ska­bet. Ar­gen­ti­ne­ren hav­de lidt pro­ble­mer med spil­let med fød­der­ne, men var uden skyld i Mes­sis mål.

Ty­ske Marc-An­dré ter Ste­gen er skabt til Bar­ce­lo­na-fi­lo­so­fi­en, der kra­e­ver en må­l­mand, der kan ind­gå i de små tre­kan­ter. Men nog­le vil ha­ev­de, at ter Ste­gen fle­re gan­ge sat­te bol­den unød­ven­digt me­get på spil – selv om det er Barcas stil – og han var på den må­de med til at stres­se sit for­svar. Var ik­ke be­slut­som nok i for­bin­del­se med Ke­vin De Bruy­nes fris­parks­mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.