Ri­is ryd­der op

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt | flb@spor­ten.dk

End­nu er det ik­ke of­fi­ci­elt be­kra­ef­tet, men al­le for­ven­ter, at Bjar­ne Ri­is og rig­man­den Lars Sei­er Chri­sten­sen på et pres­se­mø­de i mor­gen be­kra­ef­ter, at de ef­ter at ha­ve va­e­ret ho­ved­sponsor si­den juli i år nu over­ta­ger mag­ten over cy­kel­hol­det Team Vir­tu Pro-Ve­lo­con­cept.

I går kom der end­nu en in­di­ka­tion på, at Ri­is skal va­e­re man­den, der sty­rer hol­det med Michael Skelde som sin for­la­en­ge­de arm.

Hol­dets hid­ti­di­ge sport­s­chef Ri­cky Enø Jør­gen­sen for­la­der nem­lig Vir­tu Pro-Ve­lo­con­cept. Han med­del­er i pres­se­med­del­el­se, at han har få­et nyt job og frem­over skal va­e­re af­de­lings­le­der for den nye cy­ke­linje på Ryds­ha­ve Slots Ef­ter­sko­le.

Bedst for hol­det

»Det hand­ler i bund og grund om at gø­re nog­le un­ge cy­kel­ryt­te­re bed­re, og jeg sy­nes, det er su­per spa­en­den­de. Jeg skal la­e­re dem om alt om kost, er­na­e­ring, tra­e­ning, det men­tale og det at kø­re som et team, og det har jeg mas­ser af er­fa­ring i,« si­ger Ri­cky Enø Jør­gen­sen i pres­se­med­del­el­sen.

På en sms til BT fast­slår han, at brud­det med Vir­tu Pro-Ve­lo­con­cept er sket i al min­de­lig­hed.

»Der er nok fle­re for­ret­nings­og net­va­er­k­s­in­ter­es­ser hos den nye sport­s­chef, og det er bedst for cy­kel­hol­det. Det er kold bu­si­ness, men jeg fun­det et rig­tigt spa­en­den­de ar­bej­de. Den nu­va­e­ren­de le­del­se og jeg har slut­tet godt af, og der er in­gen su­re mi­ner. Jeg øn­sker cy­kel­hol­det alt held og lyk­ke fremad­ret­tet,« ly­der be­ske­den fra den nu tid­li­ge­re sport­s­chef, som har hø­stet man­ge flot­te re­sul­ta­ter, mens han har stå­et i spid­sen for cy­kel­hol­det, der kør­te un­der nav­net Team Tre­for, ind­til det fik ny sponsor kort før Danmark Rundt.

Der er nok fle­re for­ret­nings- og net­va­er­k­s­in­ter­es­ser hos den nye sport­s­chef, og det er bedst for cy­kel­hol­det. Det er kold bu­si­ness Ri­cky Enø Jør­gen­sen

FOTO: KIM HAUGAARD

Michael Skelde bli­ver Ri­is høj­re­hånd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.