Måljagt 1: Ja­ck­pot på 100.000 kro­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ner på for­hånd ik­ke no­gen må­l­fest i Par­ken i af­ten, når de for­sva­ren­de en­gel­ske me­stre kig­ger for­bi. Beg­ge hold le­ver fint med en po­int­de­ling, så det bør bli­ve en stil­le tak­tisk af­fa­e­re. Tot­ten­ham har sva­ert ved at sco­re for ti­den, og det­te kan me­get vel bli­ve end­nu en kamp, hvor der ik­ke er man­ge mål til må­l­ja­e­ger­ne. VI slut­ter i Po­len, hvor det end­nu en gang lig­ner en yd­my­gel­se af stak­kels Le­gia Warszawa, der bør ta­be stort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.