Ma­ria Lucia fryg­ter hjer­ne­rystel­se ef­ter te­a­teru­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske san­ge­r­in­de Ma­ria Lucia Hei­berg Ro­sen­berg spil­ler i øje­blik­ket for ful­de hu­se i mu­si­ca­lud­ga­ven af be­st­sel­ler­ro­ma­nen ’Jor­dens søj­ler’ på Østre Gasva­erk Te­a­ter.

Men un­der søn­da­gens fo­re­stil­ling hav­de den 32-åri­ge san­ger et uheld, som ind­til vi­de­re har slå­et hen­de ud af kurs, skri­ver hun i et op­slag på In­s­ta­gram.

Ma­ria Lucia Hei­berg Ro­sen­berg, der spil­ler rol­len som Ali­e­na i mu­si­ca­len, slog ho­ve­d­et kraf­tigt mod en jern­stol­pe, og det har ef­ter­føl­gen­de be­ty­det en øm bu­le i pan­den for den po­pu­la­e­re san­ge­r­in­de, som tirs­dag sta­dig føl­te sig svim­mel ef­ter uhel­det.

»Sta­tus er, at jeg sta­dig er lidt grog­gy ef­ter et hårdt mø­de med en jern­stol­pe i søn­dags, og at jeg nok må ind­se, at det er tid til at be­sø­ge en la­e­ge,« skri­ver Ma­ria Lucia.

Her tak­ker hun og­så si­ne fans og ven­ner for al­le de ka­er­li­ge be­ske­der, som er va­el­tet ind ef­ter søn­da­gens uheld.

Selv fryg­ter san­ger, at hun har få­et en min­dre hjer­ne­rystel­se ef­ter sam­men­stø­det med stol­pen.

»Så kryds li­ge fin­gre for, at det ba­re er et hårdt slag og ik­ke en min­dre hjer­ne­rystel­se,« ly­der det fra Ma­ria Lucia Hei­berg Ro­sen­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.