’ ’

BT - - NYHEDER -

I den­ne sag står de i lort til hal­sen, og gør man det, er det uklogt at la­ve bøl­ger OVEN I KØBET vir­ker det som om, isa­er Ejbøl har en kra­em­mer­sja­el frem for et ae­g­te pu­bli­ci­stisk tem­pe­ra­ment. Han sy­nes at ha­ve tro­et, at hvis ba­re Ro­se holdt sin ka­eft og for­svandt fra of­fent­lig­he­dens sø­ge­lys, vil­le de fa­na­ti­ske is­la­mi­ster, der tru­er med bål og brand, for­svin­de af sig selv. Man gra­em­mes over en så vir­ke­lig­heds­fjern analyse. Benjamin Franklin, en af de ame­ri­kan­ske for­fat­nings­fa­ed­re fra 1700-tal­let, har sagt: ”De, der er pa­ra­te til at gi­ve af­kald på fri­hed for lidt me­re sik­ker­hed, fortje­ner hver­ken fri­hed el­ler sik­ker­hed”. Så sandt. Til gen­ga­eld fortje­ner Ro­se den for­nem­ste jour­na­li­sti­ske pris. Giv Cav­ling til Flem­m­ing!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.