Al­tid no­get ska­evt på spil

BT - - KULTUR -

kvin­der i sa­ti­re­grup­pen ’Em­mas di­lem­ma’, der bå­de nå­e­de at la­ve sce­nes­how og tv-sa­ti­re.

Grup­pens in­struk­tør var Lot­te Svend­sen, som So­fie Stou­gaard har kendt si­den te­e­na­ge­å­re­ne, og Stou­gaard fulg­te med over i Svend­sens film.

Hun var bå­de ska­eg og tro­va­er­dig som ho­ved­per­so­nens al­ko­ho­li­se­re­de in­va­li­de­pen­sio­nist-sø­ster i ’Roy­al Blu­es’ og fulg­te op med den sø­de og små­bor­ger­li­ge, men og­så sta­er­ke Sonja i ’Born­holms stem­me’. Di­a­lek­ten var hen­des egen. Hun er op­vok­set i et ke­ra­mi­ker­hjem i Kle­men­sker på klip­peø­en. Kendt fra Langt fra Las Ve­gas Man­ge dan­ske­re la­er­te hen­de for al­vor at ken­de, da hun sam­men med Jes­per As­holt var »an­den­par­ret« i par­for­holds­se­ri­en ’Ni­ko­laj og Julie’. Som den let an­ta­en­de­li­ge, do­mi­ne­ren­de Ka­ri­na, der ke­der sig i sit ae­g­te­skab, yde­de So­fie Stou­gaard en af se­ri­ens bed­ste ind­sat­ser. Men hen­des fi­nur­li­ge per­son­lig­hed og sans for det sjove fik og­så frit løb i ko­me­di­e­se­ri­en ’Langt fra Las Ve­gas’, hvor hun var tv-sta­tio­nens pro­du­cer i sel­skab med bl.a. Cas­per Chri­sten­sen og Frank Hvam.

Pri­vat le­ver hun sam­men med dra­ma­ti­ke­ren Thob­jørn Rafn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.