’Sch­mei­chel er en af de bed­ste’

BT - - SPORTEN -

ROS Lei­ce­ster gik fra de to kam­pe mod si­ne lands­ma­end med fi­re po­int.

»Jeg er me­get til­freds. Det var en me­get sva­er kamp mod en god mod­stan­der. FCK er godt or­ga­ni­se­re­de, og fan­se­ne pres­se­de os me­get. Kas­per la­ve­de en vir­ke­lig god red­ning til sidst. Det var og­så den ene­ste red­ning, for re­sten tog for­sva­ret sig af. Men det var en vir­ke­lig, vir­ke­lig god ren­ding. Jeg er eget glad for det,« sag­de Lei­ce­ster-ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri ef­ter kam­pen. Stor ros til Sch­mei­chel Ro­ser­ne til den dan­ske lands­holds­må­l­mand stop­pe­de ik­ke der, for Clau­dio Ra­ni­e­ri vid­ste godt, at Kas­per Sch­mei­chel for an­den Cham­pions Le­ague-kamp i tra­ek hav­de red­det po­int til hans hold.

»Kas­per er fan­ta­stisk. Jeg har tra­e­net man­ge sto­re spil­le­re, og Kas­per er en af de bed­ste. Han er me­get, me­get god og har stå­et to per­fek­te sa­e­so­ner.« Kas­per er fan­ta­stisk. Jeg har tra­e­net man­ge sto­re spil­le­re, og Kas­per er en af de bed­ste. Han er me­get, me­get god og har stå­et to per­fek­te sa­e­so­ner.

»Han var klar til at red­de os i dag og og­så i den før­ste kamp. Men Kas­per la­ver me­get go­de red­nin­ger he­le ti­den,« sag­de Ra­ni­e­ri.

FC Kø­ben­havn er nu i den position, som hol­det drøm­te om at va­e­re in­den den før­ste kamp, men som man hav­de hå­bet på at over­gå ef­ter de to kam­pe mod Por­to og Club Brug­ge. Tred­je­plad­sen er ta­et på at va­e­re sik­ker, da Club Brug­ge skal ha­ve mak­si­mum­po­int for at over­gå FC Kø­ben­havn. Per­fekt de­fen­siv Og den si­tu­a­tion var FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken glad for.

»Vi har spil­let 180 mi­nut­ter mod Lei­ce­ster, som har kre­e­ret to chan­cer. Vi har va­e­ret per­fek­te de­fen­sivt. Med bol­den dik­te­rer vi, og så er vi det bed­ste hold. Vi var ta­et­test på i dag med Ver­bic-chan­cen og Cor­ne­li­us-chan­cen. Lei­ce­ster er sva­er at ned­bry­de. Du skal bru­ge held. Men jeg er me­get stolt af mit hold. Vi le­ver sta­dig, og Lei­ce­ster skal fort­sa­et­te, så det er en for­del for os. Hvis vi slår Por­to, er vi num­mer to, og det kun­ne vi ik­ke ha­ve drømt om in­den tur­ne­rin­gen,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Og han vil og­så ger­ne er­ken­de, at det ef­ter­hån­den lug­ter lidt af eu­ro­pa­ei­sk fod­bold ef­ter nytår.

»Vi er ta­et på. Ta­et­te­re på end før. Men hvis Club Brug­ge slår Lei­ce­ster, og vi ta­ber til Por­to, er det en fi­na­le til sidst mod Club Brug­ge. Og der er vi på ude­ba­ne, så vi er der ik­ke end­nu,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.